e sea, sunset shotSteeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties investeren in zonnestroom. En op basis van een business case weet u het zeker: een zonnestroominstallatie is voor uw organisatie rendabel. Gefeliciteerd! Want zonnepanelen zijn een zeer goede investering. Maar dan…? U ziet zich geconfronteerd met ál die stappen die nog volgen!


Stappen zoals:

  • Een installatie en installateur selecteren.
  • Subsidie of een lening aanvragen.
  • Het organiseren van het toezicht op de werkzaamheden van de installateur en de afnamecontrole.
  • Het organiseren van monitoring en onderhoud.

Hoe gaat u om met deze stappen? Van tevoren is vaak nog niet bekend hoeveel tijd en energie het u gaat kosten of welk resultaat het zal opleveren. En heeft u voldoende kennis van de materie of gaat u zich hierin verder verdiepen?

Kan het anders? Ja, het kan anders. U kunt gebruik maken van een onafhankelijk adviseur die uw ‘regie-rol’ op zich neemt. Waarbij u geen expert hoeft te worden, maar wél kunt profiteren van de voordelen van een zonnestroominstallatie.

Hoe zou u dit met een onafhankelijk adviseur kunnen aanpakken? Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de kosten voor de adviseur in een fase dat er nog vele onduidelijkheden zijn en er nog geen zekerheid is over subsidietoekenning, financiering of besparing?

Daarvoor bestaat een goede werkvorm: een samenwerkingsovereenkomst.

Via een samenwerkingsovereenkomst kunt u met de onafhankelijk adviseur afspreken onder welke voorwaarden u wilt samenwerken. Verstandig om de afspraken op papier te zetten, zodat het proces inzichtelijk wordt. Ook heeft u een document om op terug te vallen als het traject niet loopt zoals u had verwacht.

De onafhankelijk adviseur legt u een concept voor, waarbij u kunt beoordelen of de volgende onderdelen voldoende zijn beschreven:

  • Welke doelen en concrete resultaten moeten worden behaald? En wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Wat zijn de te verwachten kosten van de adviseur en wanneer dient u deze te betalen? Door hierover vooraf afspraken te maken houdt u regie over de totale investering en kunt u bijvoorbeeld betalen op het moment dat u de eerste opbrengst heeft van uw eerste zonnestroom.
  • Hoe gaan u en uw adviseur om met kritieke momenten, bijvoorbeeld als één van beide partijen niet verder wil of kan? Welke adviesuren gaat u dan betalen en wat komt voor rekening van de adviseur?

Tot slot: neem bij uw business case een bedrag op voor begeleidingskosten voor een onafhankelijk adviseur. Dan weet u zeker dat u in een latere fase een onafhankelijk adviseur verantwoord in kunt schakelen.

Lijkt het u prettig om met een onafhankelijk adviseur te werken?

Wij zijn benieuwd en horen het graag.

Meer inspiratie over zonne-energie?

U vindt het op de website van WijDuurzaam advies. WijZon is onderdeel van WijDuurzaam. Bezoek ons blog daar voor het laatste nieuws, inspirerende verhalen, cases en andere tips om uw organisatie te verduurzamen.

Ga naar de blogs op WijDuurzaam

WijZon
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. info@wijzon.nl