WijZon Advies & Begeleiding

Onze diensten

Denkt u erover om zonnepanelen op uw bedrijfspand of zorginstelling te plaatsen? WijZon ondersteunt u bij het vinden van antwoorden op onderstaande vragen vragen:

Lees meer

Is zonnestroom voor mijn organisatie rendabel?

WijZon inventariseert samen met u de behoefte en noodzaak voor een zonnestroominstallatie. Dit haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht in de potentiële opbrengst en terugverdientijd van een zonnestroominstallatie.

Een onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is een inventarisatie van de technische staat van het gebouw en de elektrische installatie. Is de dakconstructie geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen? Zijn er aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig? Moet de elektrische installatie worden aangepast? WijZon beschikt over een team van specialisten die dit bouwkundig en elektrisch onderzoek voor u uitvoert.

Koop, huur, of huurkoop? Dak verhuren? Wat past het beste bij mijn organisatie?

Er bestaan diverse wegen die leiden tot hetzelfde doel. Welke aanpak het beste bij u past, hangt van vele aspecten af. Wilt u bijvoorbeeld wel een deel van uw reserves gebruiken voor investering? Of wilt u juist liever vrij blijven met de optie om in een latere fase het systeem alsnog over te nemen? WijZon helpt met de afweging welke methode het beste bij u past.

Welke installatie moet ik kiezen?

Op basis van uw wensen is WijZon in staat om een goede specificatie op te stellen van de gewenste installatie. En gaat zij voor u op zoek naar aanbieders die het beste aansluiten bij deze specificatie, om vervolgens de offertes met elkaar te vergelijken.

Ook als u al offertes hebt ontvangen en u het idee hebt dat u appels met peren vergelijkt, kan WijZon u bijstaan in uw keuze. Daarbij onderzoekt WijZon of de aanbiedingen voldoen aan de beoogde opbrengsten voor de gehele levensduur en geeft zij advies op basis van een eerlijke vergelijking van prijs en kwaliteit voor de beste aanbieder.

Hoe maak ik zo goed mogelijk gebruik van de financieringsregelingen?

Hoe realiseert u met zo min mogelijk financiële middelen uw zonnestroominstallatie? De overheid stimuleert duurzame energie met uiteenlopende subsidies, waaronder de SDE+ (Subsidie Duurzame Energie). Ook lokaal of regionaal kunt u vaak aanspraak maken op subsidiegelden.

Daarnaast zijn er diverse fiscale stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen voor bedrijven, zoals de EIA (Energie Investerings Aftrek) en de KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek).

Door de veelheid aan subsidiemogelijkheden, is het mogelijk dat u door de bomen het bos niet ziet. WijZon brengt voor u in kaart op welke manier u zo voordelig mogelijk gebruik maakt van deze speciale regelingen. En kan u het traject van subsidieaanvragen uit handen nemen.

Desgewenst organiseert WijZon de verbinding met potentiële geldverstrekkers (crowdfunding, groenbank, energiefonds, etc.), zodat zélfs een investeringsvrije zonnestroominstallatie mogelijk wordt.

Wordt de installatie goed uitgevoerd? Functioneert de installatie goed?

WijZon begeleidt u, indien u dit wenst, bij de realisatie van de zonnestroominstallatie en zorgt voor een afnamekeuring. Als het systeem in werking is, kan WijZon u het beheer en onderhoud uit handen nemen met een jaarlijkse inspectie/schoonmaak en tussentijdse rapportages over performance, zodat u optimaal profiteert van uw zonnestroominstallatie.

Maatwerk

Wij beseffen als geen ander dat de consequenties van de klimaatveranderingen voor iedere organisatie verschillen. Dit vraagt per situatie om een nadere afstemming, waarbij we kijken naar de beoogde (bedrijfs)doelen, mogelijke risico’s en wet- en regelgeving.

Contact

Meer weten, of heeft u een andere behoefte? Neem vrijblijvend contact op. Gezien de diversiteit van onze expertise, is er veel mogelijk.